• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
 • Disciplina Istoria statului şi dreptului structurează un ansamblu de cunoştinţe privind organizarea social-teritorială, politică şi juridică pe teritoriul României, din cele mai vechi timpuri şi până la Revoluţia din decembrie 1989. Se va avea în vedere ca studenţii să-şi însuşească noţiunile privind conceptul de formaţiune politică statală şi de drept constitţional românesc, precum şi cunoaşterea reformelor administrative şi judecătoreşti şi evoluţia instituţiilor juridice. Se va urmări evoluţia principalelor ramuri ale dreptului, dreptul civil şi dreptul penal, dar şi al noilor ramuri de drept desprinse din acestea două.
 • - Abordarea de materiale didactice care să faciliteze îmbunătăţirea aptitudinilor de comunicare în contexte similare celor autentice autohtone

  - Dezvoltarea orizontului de cunoştinţe în cadrul limbajului de specialitate

  - Încurajarea şi orientarea creativităţii individuale şi unui itinerariu didactico-pedagogic care să răspundă motivaţiei şi aşteptărilor studenţilor

  - Reperarea informaţiilor esenţiale şi a celor secundare intr-un document scris

  - Exprimarea scrisă sub o forma care să respecte structurile nivelului abordat
 • Cursul îşi propune să ofere studenţiilor informaţii detaliate cu privire la actorii vieţii politice: stat, partide politice, dar şi cu privire la conceptul de Constituţie, sieteme electorale, precum şi structuri de guvernare.

 • Este o disciplină centrală a sistemului ştiinţelor juridice care analizează problematica dreptului, în ansamblu, formulează şi defineşte conceptele fundamentale care constituie punctul de plecare pentru cercetările disciplinelor juridice de ramură şi ale disciplinelor juridice istorice. Asigură cadrul cercetării juridice interdisciplinare. Deşi are un caracter abstract, teoria generală a dreptului prezintă nu numai un interes teoretic, ci şi practic pentru activitatea de elaborare şi aplicare a dreptului. In afară de conexiunile absolut necesare ale teoriei generale a dreptului cu disciplinele juridice speciale şi istorice, există şi strânse legături ale celei dintâi cu filosofia dreptului. Cursul îşi propune să prezinte şi aspecte specifice problematicii statului de drept: mecanismele statului de drept, trăsăturile sale definitorii, relaţia dintre el şi statul social, precum şi raporturile sale cu societatea civilă şi răspunderea juridică.
 • Cursul Drept administrativ I  se adresează studenţilor de la specializarea Drept  şi are ca obiectiv cunoaşterea de către studenţi a problematicii administraţiei publice în ansamblu, cu accent pe instituţia funcţionarului public, a actului administrativ, a proprietăţii publice, a controlului administrativ şi a răspunderii de drept administrativ.