• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
 • Disciplina Organizarea si etica profesiilor juridice propune spre examinare problematica organizării judiciare actuale în România, dintr-o dublă perspectivă:
  - din punct de vedere instituțional, prin studierea componentelor autorității judecătorești - instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii;
  - din punct de vedere al profesiei juridice antrenate în funcționarea sistemului judiciar, atât din perspectiva profesiei juridice din sistemul instanțelor judecătorești și al parchetelor (categorii de magistrați și personal auxiliar) cât și din perspectiva profesiilor juridice cu caracter liberal, în calitate de colaboratori la înfăptuirea justiției.
 • Disciplina Drept civil. Teoria generală. Persoanele are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului privat, constituind fundamentul acestei mari ramuri a dreptului. În abordarea problematicii acestei discipline, se va avea în vedere atât noutatea acesteia, cât şi necesitatea ca studenţii să-şi însuşească noţiunile ei elementare, acestea constituind un element important pentru viitoarea lor practică juridică. Disciplina Drept civil. Teoria generală. Persoanele se fundamentează pe noţiunile însuşite de studenţi prin parcurgerea disciplinelor „Teoria generală a dreptului” şi „Drept constituţional I” şi, în acelaşi timp, pune bazele unei serii de discipline de ramură înrudite, cum ar fi, spre exemplu, „Drept civil. Drepturi reale”, „Drept civil. Obligaţiile”, „Drept civil. Contracte”, „Drept civil. Succesiuni”, „Dreptul familiei”, „Drept procesual civil”, constituind, prin alcătuire şi coerenţă, un tot unitar. Noţiunile fundamentale din Drept civil. Teoria generală. Persoanele au în vedere, în principal, următoarele instituţii juridice: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescripţia extinctivă şi decăderea, subiectele de drept civil.

 • - Cursul oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi fundamentele ştiinţifice ale principiilor generale ale întregului sistem politic şi ale mecanismelor de guvernare din România.

  - Cursul oferă studenţilor informaţii detaliate despre principalele instituţii ale statului român: Parlamentul, Şeful statului, Guvernul, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului.

  - Prin activitatea de seminarizare se asigură fixarea conceptelor fundamentale, se analizează în mod concret instituţiile politice ale statului român, se analizează comparativ diferitele organisme de guvernare din statul român cu instituţii similare din statele membre ale Uniunii Europene.

 • - Abordarea de materiale didactice care să faciliteze îmbunătăţirea aptitudinilor de comunicare în contexte similare celor autentice autohtone;

  - Dezvoltarea orizontului de cunoştinţe în cadrul limbajului de specialitate

  - Încurajarea şi orientarea creativităţii individuale şi unui itinerariu didactico-pedagogic care să răspundă motivaţiei şi aşteptărilor studenţilor

  - Reperarea informaţiilor esenţiale şi a celor secundare intr-un document scris

  - Exprimarea scrisă sub o forma care să respecte structurile nivelului abordat.
 • Cursul Drept administrativ II se adresează studenţilor de la specializarea Drept şi are menirea de a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă rolul şi locul pe care le au autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, să cunoască modul de organizare şi funcţionare al acestora, precum şi să se familiarizeze cu o instituţie esenţială a statului de drept - contenciosul administrativ.

 • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului