Paul Ciprian PATIC

 
 
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Disciplina „Drept penal. Partea generală I” are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului public. Se urmăreşte ca studenţii să-şi însuşească noţiuni fundamentale cum ar fi: legea penală şi limitele aplicării ei, infractiunea, infractorul, pluralitatea de infractori, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Toate aceste elemente vor constitui o bază importantă în viitorul practicii lor juridice.
  • Disciplina Drept civil. Drepturi reale, îşi propune cunoaşterea şi înţelegerea noţiunii de drepturi reale, a proprietăţii, a felurilor proprietăţii, dezmembrămintelor sale, a mijloacelor juridice de apărare a proprietăţii şi aplicarea in mod practic la speţă a cunostiintelor despre proprietate.

  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului