• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Disciplina urmărește să familiarizez studenții cu noțiunile de bază privind politica externă a țării. În acest cadru sunt prezentate autoritățile centrale ale statului cu rol în relațiile internaționale, dar și un scurt istoric al relațiilor diplomatice de la 1618 până la 1989 în Europa, cu precădere.
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Disciplina „Drept penal. Partea generală II” are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului public. Se urmăreşte ca studenţii să-şi însuşească instituţii fundamentale ale dreptului penal cum ar fi: unitatea şi pluralitatea de infracţuni, sancţunile, răspunderea penală. Toate aceste elemente vor constitui o bază importantă în viitorul practicii lor juridice.
  • Disciplina „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor” are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului civil. Convieţuirea socială, impune, prin definiţie, raportarea omului la semenii săi. Privită din perspectivă juridică, viaţa omului înseamnă exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor, două concepte îngemănate care-şi dispută dintotdeauna întâietatea în căutarea eternă a binelui, Dreptul fără obligaţie n-ar putea fi decât o frumoasă iluzie iar obligaţia fără drept n-ar fi decât un nonsens. Teoria generală a obligaţiilor este o disciplină fundamentală, nu doar pentru dreptul civil dar şi pentru întregul sistem al dreptului, reprezentând o veritabilă coloană vertebrală a acestuia. Aşa cum orice vorbitor trebuie să respecte regulile gramaticale ale limbii în care se exprimă, tot astfel orice discurs juridic este ţinut să respecte regulile impuse de abecedarul obligaţiilor civile. Ce sunt obligaţiile civile, cum se clasifică ele, care sunt izvoarele acestora, cum sunt acestea condiţionate, care este dinamica lor şi cum sunt garantate, iată câteva din provocările pe care le pune cea mai frumoasă dintre disciplinele juridice, la care încercăm să dăm un răspuns cât mai accesibil celor care doresc să înceapă un drum fără de sfârşit - studiul dreptului.

  • Cursul prezintă în prima parte noţiunile generale şi fundamentale ale drepului comercial, şi anume noţiunea de fond de comerţ, comerciant, analizând apoi societăţile comerciale, existente în legislaţia română, şi anume: societatea în comandită simplă, în comandită pe acţiuni, societatea cu răspundere limitată (SRL), societatea pe acţiuni (SA).
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului