• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Cursul urmăreşte prezentarea celor mai importante infracţiuni din codul penal. Dacă, în anul II, s-a realizat o prezentare generală a noţiunii de infracţiune şi a unor elemente conexe acesteia, în anul III, vom realiza o prezentare detaliată a unor infracţiuni din partea specială a codului penal, precum şi din unele legi penale speciale. Pentru semestrul I analiza infracţiunilor va viza cele care ocrotesc viaţa, integritatea fizică şi psihică a persoanei, sănătatea acesteia, libertatea, demnitatea, libertatea sexuală şi patrimoniul.
  • Disciplina „Drept procesual penal. Partea I” are menirea să structureze un ansamblu coerent de cunoştinţe în domeniul dreptului public. Se urmăreşte ca studenţii să-şi însuşească noţiuni fundamentale cum ar fi: raporturile juridice procesual penale, participanţii în procesul penal, apărătorul, acţiunea civilă şi acţiunea penală, probele şi mijloacele de probă, măsurile procesuale, actele procesuale şi procedurale, etc. Toate aceste elemente vor constitui o bază importantă în viitorul practicii lor juridice
  • Cursul îşi propune să analizeze extensiv şi sistematizat întreaga problematică a contractelor speciale, sub toate aspectele pe care acestea le comportă: noţiune şi reglementare legală, caractere juridice, condiţii de validitate, efecte şi încetare.

  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului