• Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Scrie aici un paragraf concis şi interesant care să explice tema cursului
  • Materia supusă spre studiu în acest semestru vizează cunoașterea instituțiilor procesuale prin articularea unui corpus procesual în materie civilă, în măsură să permită observarea problematicii privind: probele și probațiunea în procesul civil, judecata în primă instanță, judecata în căile de atac, judecata în procedurile speciale (cu privire atentă asupra câtorva proceduri speciale, apreciate ca reprezentative).